Mida tähendab number 10 Piiblis ja prohvetlikult

Uurige Oma Ingli Arv

Seda arvu kasutatakse Piiblis 242 korda ja kümnendat sõna mainitakse 79 korda. Kümme on inimese täiuslikkuse arv. Mehel on kümme sõrme käes ja jalas. Vana Aabrahami sulane võttis kümme kaamelit kaasa Rebeka maale, et võtta Iisakile naine.Pärast sinna saabumist tõi Rebeka kõigi oma kaamelite jaoks vett. Seejärel kinkis sulane talle kaks käevõru, mis kaalusid kümmet tsüklit kulda.

Rebecca ema ja vend soovisid, et ta jääks nende juurde vähemalt kümneks päevaks (1Ms 24:55), enne kui lahkub Isaaciga abielluma. Rebecca otsustas aga kohe lahkuda.

helisev kõrva omen

Mida tähendab Piiblis 10?

Selles ilusas loos näeme, kuidas kümne arvu märgid leitakse järjestuse täiuslikkuse arvuna. Tähendamissõna kümnest neitsist (Mt.25) tähistab number kümme juutide abieluks vajalikku juriidilist numbrit. Ana oli enne Saamueli sündi steriilne; Abikaasa lohutas teda, öeldes: Kas ma pole parem kui kümme poega? (1 S.1: 8).

Saalomoni varustus üheks päevaks koosnes kolmkümmend või kolm korda kümnest peenjahu koorist ja kuuskümmend või kuus korda kümnest jahukoorist; kümme rasva härga, kakskümmend või kaks korda kümme rohuhärga ja sada või kümme korda kümme lammast ja teised (1. Kuningate 4:22).

Templis ja Saalomoni palees leiame kümme kõikjal hoonete eri osade mõõtmetes (1 R. 6-7 ja 2 Kr 3-4). Haamani kümme poega riputati kardile (Ester 9:14).

See on salmi suurepärane tõlgendus: Kuid need, kes kuuluvad Kristusesse, on oma kire ja soovidega liha risti löönud (Galaatlastele 5:24). Kui Haman on lihatüüp, siis tema kümme poega esindavad liha täiuslikku ilmingut tema kirgedes ja himudes. Tarkus tugevdab tarku rohkem kui kümnes vägilases linnas (Kog 7:19). Kuna ta ei tahtnud kuninga toiduga saastuda, küsis Daniel eunuhhide juhilt: Ma palun, et prooviksite oma sulaseid kümme päeva ja annaksite meile köögivilju süüa ja vett juua (Taan 1:12). ).

Kümme päeva hiljem oli nende välimus parem ja nad olid tugevamad kui kõik teised noored.

Kümme pidalitõbist puhastas Jeesus, kuid ainult üks neist tuli teda tänama. Siis küsis Jeesus temalt: kas pole need, kes on puhastatud? Ja üheksa, kus nad on? (Luuka 17:17). Päästeti täiuslik arv patuseid; Kui palju kiidetakse ja tänatakse Issandat?

Kümme psalmi algab sõnaga Halleluuja (Ps 106, 111, 112, 113, 135, 146, 147, 148, 149, 150). Piltlikult öeldes võiksid neid laulda kümme pidalitõbist, kellele Issand tervendas (Luuka 17). Iisraeli laste lunaraha oli samaväärne kümne heaga, tunnistades nii seda, mida Jumal väitis, kui ka seda, mis inimesel oli kohustus anda (2Ms 30: 12–16; 4Mo 3:47). Kümme Iisraeli mässu kõrbes Jumala vastu (4. Moosese 14:22) tähistavad vana iisraellaste põlvkonna täielikku läbikukkumist.

Telki mainitakse kümme korda tunnistuse telgina. Pühakoja alused olid sajas andes hõbedat (10 × 10) (2. Moosese 38:27). Telgi lauad olid kümme küünart pikad. Õukonnas oli kümme linast kardinat ja õue lääneküljel kümme samba (2Ms 26: 1; 26:16; 27:12).

Kümnel korral kordab Piibel järgmisi nimesid: 1. Aabraham, Aabraham (1Ms 22:11); 2. Jaakob, Jaakob (1Ms 46: 2); 3. Mooses, Mooses (2. Moosese 3: 4); 4. Saamuel, Saamuel (1. Saamu 3:10); 5. Marta, Marta (Luuka 10:41); 6. Siimon, Siimon (Luuka 22:31); 7. Saul, Saul (Ap 9: 4); 8. Issand, Issand (Mt.7: 21, 22; 25:11; Luuka 6:46; 13:25); 9. Eloi, Eloi (Markuse 15:34, Mt 27:46, Ps 22: 1); 10. Jeruusalemm, Jeruusalemm (Matteuse 23:37, Luuka 13:34).

Tähendus ja sümboolika

Kas otsite teavet numbri 10 tähenduse kohta vastavalt numeroloogia ja kabalismi põhjal tehtud järeldustele? Hoidke lugemist, sest me räägime teile sellest numbrist allpool. Number kümme tähistab täiuslikkust, täpsust, virtuoossust. Ühesõnaga: täiuslikkus.

Juba iidsed rahvad loendasid käte sõrmedel ja kümneni jõudes rühmitasid oma mitmikud.

Ehkki esimesed kasutasid matemaatikas nn baaskümmet egiptlased, võeti Pythagorase filosoofias numbrit kümmet täiuslikkuse sünonüümina, mis oli seotud kõrgeima olendiga.

Seega oli tetraktys ehk kolmnurkne kuju, mis oli moodustatud kümnest punktist, mis olid klassifitseeritud nelja ritta (kummaski oli igas reas üks kuni neli punkti), Pythagorase usundi põhiline müstiline sümbol.

Praegu korraldame kümnendsüsteemi kasutades tavaliselt ükskõik millise konto kümneliikmeliste rühmadena, kes on harjunud oma sõrmedega kasutama.

Taros tähistab numbrit kümme kuulus õnneratas, mis tähendab, et iga pööre annab elule uue võimaluse.

Seetõttu on numbri kümme tähendus seotud suure võimekusega saavutada kõik, mida pakuvad sellega samastujad, võttes endale kõik riskid, mida nad oma teel eesmärkide saavutamiseks leiavad.

Need inimesed teevad kõike sajaprotsendilise pingutusega, muidu ei tee nad midagi. Võiks öelda, et selle maksimum on kõik või mitte midagi.

Matemaatik Leibniz ütles, et number üks kui ühtsuse sümbol esindab Jumalat ja et null tähistab olematust, jõudes seega järeldusele, et Jumal lõi Universumi mitte millestki.

Kristluses korratakse numbrit kümme loendamatus olukorras: kümme käsku, kümme Egiptust tabanud nuhtlust ... Lisaks on kümme esivanemat, keda Aadam ja Noa jagavad, ning Noa ja Aabrahami vahel on ka kümme.

Heebrealastele on kümnega võrdne Yod esimene täht, mis moodustab Jumala nime. Samamoodi on praeguseks kehtestatud kümme tavapärase skaala kõrgeima noodina vahemikus null kuni 10 ehk täiuslikkus.

Teised väga uudishimulikud tähendused, mida võiksime esile tuua, on numbri 1 tähendus ja selle tähtsus numeroloogias, lisaks saate jätkata numbrite kohta lähemat uurimist ja teada saada, mida tähistab number 2? Meie numbrilises sõnastikus.

Armunud number 10

Selle arvuga seotud inimesed on tugevad ja sihikindlad. Energiline Mitu korda karismaatiline. Ja just tänu neile positiivsetele omadustele õnnestub neil tavaliselt kõik, mis ette võtta.

Mõnikord ja tänu sellele isikupära osale, mis viib nad kõigeni või millegi juurde, eelistavad nad alustatut mitte lõpetada ja see on tingitud just ületamatust hirmust, et ei suuda midagi rahuldavalt lõpule viia. Sellest hirmust üle saades muutuvad kümme inimest ületamatuks.

Faktid numbri 10 kohta

Meie unistustel on sageli sümboolne tähendus ja need võivad paljastada palju meie ja meie isiksuse kohta. Kõige sisukamad unenäod hõlmavad alati neid, milles numbritel on oma roll.

Nii et number 10 on ka oluline unistuste pilt. Unenäos võime seda näha paberilehele või seinale kirjutatud numbrina.

unes söömine vaimne tähendus

Mõnikord on meil objekt ka kümnekordne või kordame teatud toimingut kümme korda järjest.

Aga kuidas seda unenäosümbolit täpselt tõlgendatakse? Mida tähendab unes number 10?

Põhimõtteliselt võivad unes olevad numbrid tähendada alateadvuse teadet. Sellisel juhul viitavad nad sageli olulistele andmetele, mis ähvardavad asjaomase isiku unustada. Võib-olla saab lähedane inimene sünnipäeva varsti, järgmise kuu 10. päeval? Või on mõni oluline ärikohtumine?

Unistaja pidi pärast ärkamist kiiresti alustama, et mõelda, mida unistanud number kümme talle helistada soovis. Suure tõenäosusega suudab ta selle aja jooksul meelde jätta. Lisaks võib kirjutatud number 10 olla uue alguse unenäosümbol.

Võib-olla unistas ta paberilehel või oli matemaatikatundide tulemus ja seisis tahvlil. Seejärel kujundab asjaomane inimene ennast elus ümber ja töötab välja uued plaanid oma tulevikuks. Ta tahab õppida juba saadud kogemustest.

Kui ta näeb end unes kümme korda ja sama objekti enda ees, on see märk sellest, et tahe muutuda tuleneb varasemast kaosest igapäevaelus. Unistamine kasvas pea kohal erinevate viimaste asjadeni. Nüüd soovib ta seda liigset nõudmist vältida.

Kui ta seevastu kordab unes midagi kümme korda, on üldiselt vastupidi: sel juhul näitab unenäosümbol Number 10, et ta soovib tekkinud monotoonsusest pääseda. Mõjutatud inimene soovib oma tuleviku jaoks rohkem vaheldust ja väljakutseid.

Kokkuvõte

Kümme on topeltvastutuse arv Jumala ja inimese suunas. Mees vastutas seaduse ees kümne käsu täitmise eest ja oli Jumala tunnistaja.

Moosese päevil langes Egiptusele ja vaaraole kümme nuhtlust (2Ms 7:12). Boas palus kümnel mehel linna vanematest olla tunnistajaks, et ta oli Ruthi lunastaja (Rt 4: 2).

Luuka 19. peatükis said kümme sulast oma isanda käest kümme minat, et nendega läbirääkimisi pidada. Üks neist andis kümme korda rohkem kaevandusele, mis usaldati tema kätte ja mida tasustati kümne linna üle võimu kätte saades.

Uurige Oma Ingli Arv