anna mulle 100 fakti ja tühiasi Jeesuse Kristuse kohta?

Uurige Oma Ingli Arv

näide: lemmikapostel, esimene töökoht, parimad sõbrad jne.5 vastust

 • shirLemmikvastus

  1. Ta oli esimene ja ainus neitsist sündinud laps.

  2. Ta oli ainus inimene, kes kunagi elas patutut elu.

  3. Tema maine isa Joosep oli puusepp, nii et ta võis õppida puusepatööd.

  4. Tema parimad sõbrad olid Laatsarus ning tema õed Maarja ja Marta.

  5. Apostel Johannesele viidati kui „sellele jüngrile, keda Jeesus armastas”, sest Johannes vaatas tõesti Temale otsa ja klammerdus Temasse kui oma mentorisse.

  6. Ainus toit, millest Jeesus sõi, oli kala ja leib.

  7. Ta sai vee peal kõndida.

  8. Ta muutis vee veiniks.

  9. Ta ravis pimedaid inimesi.

  10. Ta ravis labaseid inimesi.

  11. Ta ravis haiged.

  12. Ta äratas Laatsaruse surnuist üles.

  13. Ta tõi ellu väikese tüdruku, kes oli surnud.

  14. Ta täitis kõik Vana Testamendi Messia kohta käivad ettekuulutused.

  15. Ta sõi maksukoguja majas (Zaccheus).

  16. Kui Ristija Johannes teda ristis, rääkis Jumal taevast.

  17. Kui ta ristiti, laskus Püha Vaim tuvi näol tema peale.

  18. Ta ravis 12 aastat veritsenud daami, kuigi ükski arst polnud seda suutnud.

  19. Ta sündis Petlemmas, sest tema maised vanemad pidid maksustamiseks sinna minema.

  20. Ta ei olnud sõimes, kui idast pärit targad mehed talle kingitusi tõid, vaid oli „väike laps”, keda nad ühes majas külastasid, nii et ta oli tõenäoliselt 1–3, kui see juhtus.

  21. Ta jäeti maha, kui tema maised vanemad külastasid Jeruusalemma b / c. Ta oli hõivatud templis usujuhtide õpetamisega, kuigi ta oli alles 12-aastane.

  22. Ta kasvas üles Naatsaretis.

  23. Ta veetis mõnda aega Egiptuses beebi / väikelapsena b / c Herodes püüdis tappa kõik Iisraeli alla 2-aastased lapsed, et Messias tapetaks.

  jupiter 12. majas

  24. Tal olid poolvennad ja -õed (lapsed sündisid Maarjale ja Tema maisele isale, Joosepile pärast tema sündi) Matteuse 13: 55–56

  25. Teda kutsutakse ka Emmanueliks.

  26. Ta ajas inimestelt välja deemoneid.

  27. Ta valmistas 5 leiva ja 2 kala kalu, et toita 5000 inimest.

  28. Ta tegi ka piisavalt, et toita seitsmest leivast ja paarist väikesest kalast üle 4000.

  29. Teda tuntakse paljude teiste nimedega: Wonderful,

  30. Nõunik

  31. Vägev jumal

  32. Igavene Isa

  33. Rahuprints

  34. Tall, kes võtab ära maailma patud.

  35. Hele ja hommikutäht.

  36. maikelluke.

  37. Peksmise ja sellele järgnenud ristilöömise ajal ei murdunud ühtegi tema luud.

  38. Kui sõdurid tulid Teda võtma, lõikas üks jüngritest sõdurile mõõgaga kõrva. Jeesus pani kõrva tagasi ja tegi selle terveks.

  39. Ta õpetas tähendamissõnade abil.

  40. Ta püüdis kala.

  50. Samal hetkel, kui ta suri, läks templi loor kaheks tükiks ülalt alla. See loor oli suur eesriie, mis eraldas templi kõige pühama osa, kuhu ainult ülempreester pääses, ja selle rebimine tähendas, et nüüd on kõigil juurdepääs Jumalale usu kaudu ülempreestrisse Jeesusesse, kes end ohverdas. patuohver ja et ükski teine ​​patuohver ei olnud Isa-Jumalale vastuvõetav.

  51. Jeesus käskis Johannesel ristil surnuna Maarja eest hoolitseda.

  52. Jeesus tõusis surnuist üles kolmandal päeval pärast oma surma, olles võidukas surma ja haua üle.

  53. Pärast tema ärkamist nägid teda paljud inimesed.

  54. Pärast ülestõusmist koos apostlitega veetis ta maa peal 40 päeva.

  55. Ta veetis kõrbes 40 päeva saatana kiusatuses, seejärel anti inglitele toitu ja vett, et teda hiljem täiendada.

  56. Ta ei olnud ilus (Jesaja 52: 2)

  57. Ta maeti rikka mehe hauda.

  58. Ta tõusis taevasse, kui apostlid seda vaatasid.

  mida tähendavad konnad unenägudes

  59. Ta tõusis taevasse pilve peal.

  60. Maa peale tagasi tulles laskub ta pilve.

  61. Kõige rohkem oli ta Jumalaga häälestatud Õlimäel (Mt. Oliivimägi) - ta moondati Moosese ja Eelijaga enne seal ristilöömist ja sealt ta ka taevasse tõusis.

  62. Ta maeti rikka mehe hauda.

  63. Ta näitas Thomasele pärast ülestõusmist armid naeltelt kätes ja jalgades.

  64. Ta ilmus pärast Taulile tõusmist Damaskuse teel, et teha temast apostel (Paulus).

  65. Ta muutis paljude oma eriliste apostlite nimesid, et tähistada nende muutumist.

  66. Ta ennustas Peetruse keeldumist Temast.

  67. Ta ennustas Juudase reetmist Tema suhtes.

  68. Ta rääkis aramea ja heebrea keelt.

  69. Ta kaitses naisi.

  70. Ta kaitses lapsi.

  71. Ta eelistas vaeseid, sest nad olid alandlikumad kui rikkad.

  72. Tema imesid tegi Tema rääkimine.

  73. Teda nimetatakse ka lammaste suureks lambakoeraks.

  74. Ta armastas Jeruusalemma nagu kanaema armastab tema poegi.

  75. Ta ajas müüjad templist välja b / c, kellest nad Jumala maja ei lugupidanud; see on koht, kus palvetada, mitte tulu teenida.

  76. Üks tema sõpradest oli Mary Magdelene.

  77. Ta nuttis (nuttis), kui nägi, kuidas Maarja ja Marta olid oma venna Laatsaruse, kes oli Jeesuse hea sõber, hämmingus.

  78. Aja saamiseks pidi ta sageli kaduma

  Allikas (ed): Püha Piibel (KJV)
 • Anonüümne

  Jeesuse tühiasi

  Allikas (ed): https://shrinke.im/a937t
 • ?

  Christian Trivia küsimused ja vastused

  Allikas (ed): https://shrinks.im/baLl4
 • Trixy

  See sait võib teid aidata.

  RE:

  anna mulle 100 fakti ja tühiasi Jeesuse Kristuse kohta?

  näide: lemmikapostel, esimene töökoht, parimad sõbrad jne.

  Allikas (ed): anna 100 fakti tühiasi Jeesus Kristus: https://shortly.im/g7uZc
 • Anonüümne

  Parimate vastuste saamiseks otsige seda saiti https://shorturl.im/axy27

  Ma annan teile ühe vähe teada oleva fakti. Jeesus ja Ristija Johannes olid teised nõod.

Uurige Oma Ingli Arv